Cơ quan EVNSPC tổ chức Hội nghị phổ biến công tác phòng, chống khủng bố năm 2023

Vừa qua, Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, tổ chức "Hội nghị phổ biến công tác phòng, chống khủng bố năm 2023".

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an đã trình bày về nhận thức chung về khủng bố và công tác phòng, chống khủng bố; những tình huống khủng bố thường xảy ra và cách xử lý; cũng như đưa ra một số lưu ý trong công tác phòng, chống khủng bố.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an trình bày chuyên đề nhận thức chung về khủng bố và công tác phòng, chống khủng bố - Ảnh: EVNSPC.

Với vai trò là cơ quan được giao quản lý cung cấp điện cho khu vực phía Nam, EVNSPC đã góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của nền kinh tế - xã hội khu vực phía Nam nói riêng và đất nước nói chung. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đã đạt được, EVNSPC cũng phải đối mặt với những khó khăn. Những công trình điện cũng không tránh khỏi nguy cơ bị phá hoại, khủng bố từ các thế lực thù địch.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn đã cung cấp nguồn tư liệu và thông tin hữu ích, giúp cán bộ công nhân viên (CBCNV) nắm bắt thông tin và cảnh giác trước mọi thủ đoạn, âm mưu phá hoại và khủng bố của các thế lực thù địch. Việc này nhằm giúp đảm bảo an ninh và an toàn của ngành Điện, đồng thời đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn trong quá trình hội nhập quốc tế.


  • 18/08/2023 09:18
  • Ngọc Tuấn
  • 3842