Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế Trung ương (thứ 2 từ trái sang), đồng chí Y Thanh Hà Niê K'đăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (đứng), đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW (ngồi đầu từ trái sang), đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đồng chủ trì hội nghị

Năm 2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có nhiều đổi mới, được tổ chức chu đáo, phù hợp với tình hình cụ thể các doanh nghiệp; đã có 912 ý kiến của các đơn vị trong Khối gửi tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”. Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tích cực thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với ban cán sự các bộ ngành liên quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tích cực triển khai đạt kết quả tốt trong việc kiện toàn cán bộ chủ chốt cấp ủy và doanh nghiệp; xây dựng và trình Bộ Chính trị Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn đảng bộ. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Với những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại trong Khối thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí là công cụ vật chất quan trọng để Chính phủ điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện an sinh xã hội.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hành thương mại trong Khối thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình là công cụ vật chất quan trọng để Chính phủ điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện an sinh xã hội, có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước với trên 258,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 8/30 đơn vị trong Khối nộp ngân sách nhà nước trên 5 nghìn tỷ đồng, điển hình là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (nộp ngân sách 26,3 nghìn tỷ đồng). Doanh thu của các đơn vị tăng mạnh, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu với mức tăng 16,2%.

Cùng với đó, việc làm và thu nhập của người lao động trong Khối tiếp tục ổn định. Việc cải tiến cơ chế tiền lương được duy trì và giám sát đã thực sự trở thành động lực cho người lao động, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Một số đơn vị tiếp tục áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác tổ chức sản xuất và quản lý nguồn nhân lực.

6 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối vì đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (thứ 2 từ phải sang) đại diện Đảng ủy EVN đón nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy Khối DNTW và các cấp ủy đảng trong khối khi đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị. Các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối đều có sự tăng trưởng tốt, tổng doanh thu tăng 6,1%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 3,7%, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách quốc gia; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt vai trò tham gia điều tiết kinh tế vĩ mô; tiếp tục đi đầu thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Tuy vậy, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy ở một số đảng ủy trực thuộc còn chậm so với kế hoạch; công tác phát triển đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu đề ra; một số đơn vị tiến hành cổ phần hóa chậm so với kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình mong muốn, năm 2020, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để lãnh đạo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền giao; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng ủy Khối DNTW năm 2020:

1. Về công tác xây dựng Đảng:

- 80% đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

- 80% tổ chức cơ sở dảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

- Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Toàn đảng bộ phấn đấu kết nạp trên 5.000 đảng viên.

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- 100% các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do cơ quan chủ quản giao

- 100% doanh nghiệp trong Khối thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng đề án được phê duyệt.