Cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam năm 2019

16:18 | 27/03/2019 | 16.676 lượt xem

Đó là chủ đề chính của Hội nghị thông tin chuyên đề do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức, ngày 27/3. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp, Ủy viên Ban Thường vụ thuộc Đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty trong Khối tham dự.

Chi tiết...