Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động

Vừa qua, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 210 CBCNV thuộc nhóm chức danh 4 quy định trong thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động – Thương binh và xã hội.

Giảng viên được Công ty mời tham gia giảng dạy là những chuyên gia hàng đầu hiện đang công tác tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đây cũng là những người trực tiếp tham gia soạn thảo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Các học viên được truyền đạt mục đích, ý nghĩa công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ; chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi thực hiện công việc được giao; Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động…

Cuối buổi tập huấn, các học viên phải thực hiện 1 bài kiểm tra điều kiện sau huấn luyện. Hơn 60% học viên đạt loại giỏi và 100% học viên đạt yêu cầu theo chương trình tập huấn.


  • 23/04/2016 03:21
  • Nguyễn Tư Hoàng
  • 1436