Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, động viên CBNV một số đơn vị Điện lực phía Nam

Ngày 23 - 24/4, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động Điện lực Châu Thành thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh); Điện lực Trà Ôn thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) nhân dịp Tháng công nhân năm 2021.

Phó Chủ tịch Công đoàn ĐĐiện lực Việt Nam Uông Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc với Điện lực Châu Thành thuộc PC Trà Vinh.

Trong chương trình, đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn các đơn vị; tiếp nhận ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ bồi dưỡng hiện vật, tiền lương, phúc lợi, hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên, các thiết chế thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, công tác xây dựng nhà trực vận hành cho các Tổ trực sửa chữa điện...

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy cho biết: Tháng công nhân năm 2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động hướng về cơ sở, thăm hỏi, động viên, lắng nghe - thấu hiểu - chia sẻ với đoàn viên, NLĐ. "Công đoàn Điện lực Việt Nam rất coi trọng những buổi làm việc với cơ sở, để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị thực tiễn, qua đó thấu hiểu, định hướng hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, nhằm đảm bảo chế độ, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và nghĩa vụ người lao động" - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy đã trao quà và số tiền hỗ trợ của Công đoàn Điện lực Việt Nam đến mỗi đơn vị (50 triệu đồng) để các đơn vị có thêm nguồn kinh phí tổ chức hoạt động chăm lo cho người lao động nhân Tháng công nhân.

Trước đó, ngày 18-19/4, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã có chuyến thăm hỏi, động viên CBNV đang làm việc tại Ban Kinh doanh điện năng Bạch Long Vĩ (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng) tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. 


  • 26/04/2021 01:57
  • Đình Ngà - Đắc Cường
  • 2893