EVN kêu gọi tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 2046/EVN-TT (ngày 22/4/2021) gửi các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn về việc tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV.

Anh Lê Văn Phú, đại diện cho nhóm tác giả của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng nhận giải Nhất cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng' lần thứ III 

Trong nhiều năm qua, cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” đã được Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội.

Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hoá đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Cho đến nay, sau 3 lần tổ chức, chương trình đã đem lại nhiều ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc đặc biệt đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Qua đó, thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

Tại các cuộc thi lần thứ I, II, III của chương trình Sáng kiến vì cộng đồng, đã có nhiều tập thể, cá nhân thuộc EVN và các đơn vị đạt được Giải thưởng cao. Với tinh thần tiếp nối thành công của các chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ I, II, III, đồng thời với vai trò là đơn vị tham gia phối hợp đồng tổ chức chương trình; Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên phổ biến nội dung phát động cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” – Lần thứ IV đến các cơ quan, đơn vị và các cá nhân CBCNV trong Tập đoàn biết và hưởng ứng tham gia.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp cùng phối hợp vận động, khuyến khích các CBNV và người lao động tích cực tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV.

Các đơn vị thành viên, đặc biệt là Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) tăng cường phổ biến, truyền thông nội bộ trên các ấn phẩm truyền thông tới các CBCNV và người lao động về chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV.

Thể lệ cuộc thi có file đính kèm.

ThelecuocthisangkienviCongdonglanIV.pdf


  • 22/04/2021 03:00
  • Xuân Tiến
  • 3061