EVNSPC cần triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu 2021

Sáng 23/4, tại TP Hồ Chí Minh, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong đó chỉ rõ những nhiệm vụ mà Tổng công ty phải quyết liệt triển khai.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá, Tổng công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam trong 3 tháng đầu năm. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu như sản lượng điện thương phẩm, độ tin cậy cung cấp điện, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng,…, bám sát kế hoạch Tập đoàn giao. 

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với EVNSPC

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, một số vấn đề trọng tâm được Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành giao Tổng công ty như: giảm thiểu tối đa các sự cố lưới điện; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là những công trình giải tỏa nguồn năng lượng mặt trời khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các ban quản lý dự án, phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng...

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cũng yêu cầu EVNSPC có giải pháp quản lý hiệu quả nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn; đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử đo xa; thực hiện kế hoạch chuyển đổi số đồng bộ với kế hoạch của Tập đoàn; chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Bước sang tháng 4, do nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn các tỉnh miền Nam đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu EVNSPC kiểm soát chặt chẽ công tác ghi chỉ số công tơ, phát hành hóa đơn tiền điện trong các tháng nắng nóng, tránh để xảy ra sai sót. 

Theo báo cáo của EVNSPC, trong quý I/2021, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm chưa cao, nhưng nền kinh tế phía Nam đang dần hồi phục và ổn định. Bên cạnh đó, năm nay dự kiến nhiều phụ tải lớn vào hoạt động nên EVNSPC có thể thực hiện đạt kế hoạch điện thương phẩm 2021. 

Về chủ đề năm 2021 của Tập đoàn, Tổng công ty đã hoàn thiện kế hoạch Chuyển đổi số và ứng dụng CMCN 4.0 giai đoạn 2021 - 2022, định hướng đến 2025; thành lập Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác triển khai kế hoạch chuyển đổi số.

EVNSPC đang xây dựng và hoàn thiện Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVNSPC giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của EVN.

Lãnh đạo EVNSPC cũng cam kết, Tổng công ty phấn đấu thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Tập đoàn giao năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Một số thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNSPC trong quý I/2021

- Điện thương phẩm toàn Tổng công ty: 18,1 tỷ kWh, tăng gần 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: SAIFI 43,7 phút; MAIFI 0,15 lần; SAIFI 0,4 lần.

- Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt trên 97%.

- Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt trên 93%.


  • 23/04/2021 01:13
  • Mai Hương
  • 3211