EVNSPC: Tích cực ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực văn phòng

Đây là một phần trong kế hoạch thực hiện về công tác văn phòng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) năm nay.

Theo đó, trong năm 2021, EVNSPC sẽ triển khai nhiều kế hoạch mới trong công tác văn phòng, như triển khai thí điểm chương trình Digital Office (D-office) tại các Công ty Điện lực (PC) Đồng Nai, Bến Tre, Bình Phước và Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam trong quý 2; dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ triển khai trong toàn Tổng công ty.

Ngoài ra, Tổng công ty phấn đấu 90% việc gửi các văn bản, tài liệu qua mạng trong nội bộ cơ quan, giữa EVNSPC và các đơn vị, trừ chữ ký số; thực hiện đúng báo cáo định kỳ, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ đào tạo cán bộ nhân viên triển khai ứng dụng chữ ký số, lập hồ sơ công việc trên mạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào văn thư lưu trữ.

Với quản lý chất lượng (ISO), công tác 5S, Phó Tổng giám đốc EVNSPC yêu cầu các đơn vị phấn đấu thực hiện tốt việc tổng hợp, quản trị, lễ tân cùng hệ thống hóa lưu đồ, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc. Trong năm nay, EVNSPC sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các chỉ đạo của tập đoàn để nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tìm ra các giải pháp xử lý; tích hợp giám sát công việc vào cùng một ứng dụng, thực hiện phòng họp không giấy...; thực hiện nghiêm túc “Quy định về quản lý và sử dụng xe ôtô trong cơ quan”; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện đúng định kỳ, xây dựng định mức nhiên liệu...


  • 24/04/2021 12:41
  • Hải Yến - Đình Hoàng
  • 2696