Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

130 đại biểu ưu tú đại diện cho 300 đoàn viên công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tham dự Đại hội Công đoàn Cơ quan EVNSPC nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày 30/5, tại TP HCM. Tại đại hội này, bà Vũ Thị Luyến – Phó Trưởng Ban Tổng hợp EVNSPC được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Cơ quan EVNSPC nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Cơ quan EVN đã bám sát và hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Công đoàn cơ sở, góp phần ổn định sản xuất, đời sống và tư tưởng của người lao động. Tập thể ban chấp hành (BCH) Công đoàn Cơ quan EVNSPC đã đoàn kết, đồng thuận cùng toàn thể đoàn viên, người lao động trong Cơ quan EVNSPC vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV EVNSPC ông Lê Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Công đoàn Cơ quan EVNSPC đã phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua; đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, thăm hỏi, hỗ trợ để động viên, khích lệ tinh thần CBCNV, người lao động trong các giai đoạn khó khăn, đặc biệt trong diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch bệnh COVID-19.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung dân chủ Đại hội Công đoàn Cơ quan EVNSPC nhiệm kỳ 2023-2028 đã thảo luận và thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan EVNSPC nhiệm kỳ 2023-2028 trình đại hội; thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội lần này thống nhất mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028: “Đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống CNVCLĐ ổn định và ngày càng được cải thiện, nâng cao; xây dựng Cơ quan EVNSPC ngày càng bản lĩnh, đầu tàu trong vai trò tham mưu, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty”. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan EVNSPC nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 đồng chí và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ Quan, Thủ trưởng Cơ quan Nguyễn Công Hầu (thứ sáu trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan EVNSPC nhiệm kỳ 2023 -2028.

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan EVNSPC nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã họp phiên thứ nhất và bầu ra các chức danh chủ chốt. Kết quả, bà  Vũ Thị Luyến – Phó Trưởng ban Tổng hợp EVNSPC được bầu giữ chức Chủ tịch, ông Dương Cao Phi - Chuyên viên Văn phòng Công đoàn được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Yến Oanh được bầu giữ chức danh Ủy viên thường vụ.

Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu ra 3 đại biểu tham dự Đại hội lần thứ X Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam, đồng thời bầu các chức danh Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan EVNSPC.

Một số chỉ tiêu của Công đoàn Cơ quan EVNSPC nhiệm kỳ 2023 -2028:

* Phấn đấu hàng năm có 100% đoàn viên, NLĐ được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của EVN và Tổng công ty, đơn vị.

* Kết nạp 100% NLĐ được tuyển dụng đủ điều kiện tham gia tổ chức công đoàn.

* Phấn đấu giới thiệu cho Đảng ủy Cơ quan xem xét kết nạp 25 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

* 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn.

* Đẩy mạnh công tác tuyên truyền khơi gợi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Phấn đấu:  (i) Hàng năm tổ chức các chuyến đi về nguồn cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. (ii) 100% đại biểu tham dự các cuộc họp/hội nghị công đoàn trong nhiệm kỳ tới thuộc Quốc ca, Bài ca truyền thống công đoàn.

* Đẩy mạnh hoạt động tương thân tương ái, chăm lo đời sống cho công đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân/người thân bị bệnh hiểm nghèo.

* Công đoàn Cơ quan phấn đấu đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc hàng năm; 100% Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận trực thuộc vững mạnh hàng năm.

 


  • 01/06/2023 03:48
  • Bài, ảnh: Yến Oanh (EVNSPC)
  • 4014