Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (Công ty mẹ), Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016

Thực hiện quy định của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (Công ty mẹ), Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016 theo đúng thông tin Cổng thông tin doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và đầu tư: www.business.gov.vn đã đăng tải.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

BCTC6thang2016congtyme.pdf
BCTC6thang2016hopnhat.pdf


  • 26/10/2016 10:53
  • EVN