EVN công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015

Ngày 11/5/2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có văn bản số 1892/EVN-QLV về việc công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới năm 2015. Chi tiết thông tin theo file PDF đính kèm.

downloadFileVBDE.pdf


  • 13/05/2016 12:28
  • EVN