Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016 của EVN

Ngày 29/4/2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có văn bản số 1749/EVN-KH về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ. Nội dung văn bản Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016.

Chi tiết thông tin theo file đính kèm.

CV1749%20CBTT%20KH%20SXKD%202016.pdf


  • 30/04/2016 12:17
  • EVN