Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân Đồng bằng Bắc Bộ (ngày 13/01/2017)

I. Khí tượng

1.Thời tiết 24 giờ qua:

Có mưa, mưa rào. Trời rét đậm.

2.Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 – 48 giờ tới:

Đêm 13 và ngày 14: Nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây hửng nắng; nhiệt độ từ 13-21 độ, trời rét.

Đêm 14 và ngày 15: Nhiều mây, có mưa vài nơi; Nhiệt độ từ 15-22 độ, trời rét.

II.  Thủy văn

1. Lưu lượng xả trung bình ngày 12 tháng 01 năm 2017:

                ·                     Hồ Hoà Bình là:   1254 m3/s  

                ·                     Hồ Thác Bà là  :  359 m3/s

                ·                     Hồ Tuyên Quang là:  613 m3/s   

                ·                     Lưu lượng tại Yên Bái là: 680 m3/s

2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Hà Nội : 

Mực nước

 tại Hà Nội

Trị số Thực đo

Ngày 12/01

Ngày 13/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

260

254

249

245

243

239

246

258

272

277

275

275

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 14 tháng 01 năm 2017:

                ·                     Hồ Hoà Bình là : 199 m3/s               

                ·                     Hồ Thác Bà là   :  421 m3/s

                ·                     Hồ Tuyên Quang là: 65 m3/s 

                ·                     Lưu lượng tại Yên Bái là: 500 m3/s

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội (tính theo số liệu lưu lượng xả dự kiến) :     

 

Trị số Dự báo

Thời gian

Ngày 13/01

Ngày 14/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

275

270

265

255

250

245

240

230

220

215

210

200

Thời gian

Ngày 14/01

Ngày 15/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

190

180

170

160

150

145

150

155

160

165

160

155


  • 13/01/2017 10:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương