Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân Đồng bằng Bắc Bộ (ngày 10/01/2017)

I. Khí tượng

1.Thời tiết 24 giờ qua:

Có mưa. Trời lạnh.

2.Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 – 48 giờ tới:

Đêm 10 ngày 11: Nhiều mây, có mưa, nhiệt độ từ 18-22 độ, trời rét. Đêm 11/01 và ngày 12/01: Có mưa; Nhiệt độ từ 17-21 độ, trời rét.

II. Thủy văn

1. Lưu lượng xả trung bình ngày 9 tháng 01 năm 2017:

               ·                     Hồ Hoà Bình là:  2226 m3/s            

               ·                     Hồ Thác Bà là  :  395 m3/s

               ·                     Hồ Tuyên Quang là:  604 m3/s   

               ·                     Lưu lượng tại Yên Bái là: 288 m3/s

2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Hà Nội : 

Mực nước

 tại Hà Nội

Trị số Thực đo

Ngày 9/01

Ngày 10/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

196

195

194

195

200

212

224

237

240

241

240

238

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 11 tháng 01 năm 2017:

 

·                     Hồ Hoà Bình là : 2041 m3/s            

·                     Hồ Thác Bà là   : 422 m3/s

                ·                     Hồ Tuyên Quang là: 557 m3/s 

                ·                     Lưu lượng tại Yên Bái là: 340 m3/s

 

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội (tính theo số liệu lưu lượng xả dự kiến) :     

 

Trị số Dự báo

Thời gian

Ngày 10/01

Ngày 11/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

235

230

220

215

215

220

230

240

245

250

250

245

Thời gian

Ngày 11/01

Ngày 12/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

240

230

225

220

220

225

235

240

245

 245

250

240

 


  • 10/01/2017 10:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương