16:50 | 09/08/2022 | 517 lượt xem

Ngày 9/8/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Công điện 4439/CĐ-EVN, gửi các công ty Thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng - Bản Chát; Công ty Nhiệt điện Thái Bình; Ban Quản lý dự án điện 1; các tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; các tổng công...