Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân đồng bằng Bắc Bộ (ngày 12/01/2017)

I. Khí tượng

1.Thời tiết 24 giờ qua:

Có mưa, mưa vừa. Trời rét đậm.

2.Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 – 48 giờ tới:

Đêm 12 ngày 13: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa; nhiệt độ từ 13-17 độ, trời rét đậm. Đêm 13/01 và ngày 14/01: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày không mưa; Nhiệt độ từ 14-19 độ, trời rét.

II. Thủy văn

1. Lưu lượng xả trung bình ngày 11 tháng 01 năm 2017:

                · Hồ Hoà Bình là:   1867 m3/s  

                · Hồ Thác Bà là  :  297 m3/s

                · Hồ Tuyên Quang là:  613 m3/s   

                · Lưu lượng tại Yên Bái là: 280 m3/s

2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Hà Nội : 

Mực nước

 tại Hà Nội

Trị số Thực đo

Ngày 11/01

Ngày 12/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

246

239

233

227

222

226

239

256

266

270

268

263

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 13 tháng 01 năm 2017:

                · Hồ Hoà Bình là : 1586 m3/s            

                · Hồ Thác Bà là   :  432 m3/s

                · Hồ Tuyên Quang là: 639 m3/s 

                · Lưu lượng tại Yên Bái là: 350 m3/s

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội (tính theo số liệu lưu lượng xả dự kiến) :     

 

Trị số Dự báo

Thời gian

Ngày 12/01

Ngày 13/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

260

255

250

240

235

240

245

265

270

275

272

270

Thời gian

Ngày 13/01

Ngày 14/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

265

260

250

245

240

245

250

270

275

280

280

275


  • 12/01/2017 11:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương