Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân đồng bằng Bắc Bộ (ngày 11/01/2017)

I. Khí tượng

1.Thời tiết 24 giờ qua:

Có mưa. Trời lạnh.

2.Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 – 48 giờ tới:

Đêm 11 ngày 12: Nhiều mây, có mưa, mưa rào; nhiệt độ từ 16-21 độ, trời rét. Đêm 12/01 và ngày 13/01: Có mưa, mưa rào; Nhiệt độ từ 16-20 độ, trời rét.

II. Thủy văn

1. Lưu lượng xả trung bình ngày 10 tháng 01 năm 2017:

·                     Hồ Hoà Bình là:   2043 m3/s           

·                     Hồ Thác Bà là  :  397 m3/s

·                     Hồ Tuyên Quang là:  609 m3/s   

·                     Lưu lượng tại Yên Bái là: 185 m3/s

2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Hà Nội : 

Mực nước

 tại Hà Nội

Trị số Thực đo

Ngày 10/01

Ngày 11/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

233

229

224

220

217

223

238

249

258

258

254

253

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 12 tháng 01 năm 2017:

·                     Hồ Hoà Bình là : 2162 m3/s            

·                     Hồ Thác Bà là   :  459 m3/s

·                     Hồ Tuyên Quang là: 637 m3/s 

·                     Lưu lượng tại Yên Bái là: 300 m3/s

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội (tính theo số liệu lưu lượng xả dự kiến) :     

 

Trị số Dự báo

Thời gian

Ngày 11/01

Ngày 12/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

230

225

220

220

215

220

235

250

255

260

255

250

Thời gian

Ngày 12/01

Ngày 13/01

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

235

220

225

225

215

220

230

255

260

260

255

252

 


  • 11/01/2017 10:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương