180 ngày đêm thi đua đảm bảo tiến độ đốt than Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Thời gian thi đua tính từ 15/7/2017 đến 15/1/2018. Lễ phát động Chiến dịch này do Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 và các nhà thầu, đơn vị thi công cùng phối hợp tổ chức chiều 13/7, tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (tỉnh Trà Vinh).

Chủ đầu tư và các nhà thầu, đơn vị thi công cùng ký kết thi đua trong chiến dịch 180 ngày đêm tại công trường Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Ông Nguyễn Khắc Sơn - Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1, đại diện Chủ đầu tư, yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ và bám sát các mốc tiến độ kế hoạch; đồng thời tuân thủ các quy định về chất lượng, an ninh, an toàn trên công trường, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động. 

Tổng công ty sẽ phối hợp với tổ chức Công đoàn các cấp kịp thời khen thưởng, động viên những đơn vị, tập thể lao động đạt thành tích tốt trong Chiến dịch thi đua này. 

Đại diện Tổng thầu Sumitomo, ông Shuji Watanabe - Tổng giám đốc khối EPC số 3 Tập đoàn Sumitomo cảm ơn sự quan tâm đặc biệt từ phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1.

Với vai trò Tổng thầu, ông Shuji Watanabe cam kết sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tăng năng suất lao động để hoàn thành các hạng mục và khối lượng đúng tiến độ, đảm bảo đốt than lần đầu Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào ngày 15/1/2018.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng thuộc Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải (xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) có quy mô 1 tổ máy công suất 660 MW. Dự kiến, sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 3,9 tỷ kWh.

Các mốc tiến độ cụ thể trong Chiến dịch thi đua 180 ngày đêm:

- Hoàn thành thử áp lực lò hơi: Ngày 23/7/2017.

- Cảng than có thể cấp than cho NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng: Ngày 31/7/2017.

- Hoàn thành hệ thống nước làm mát tuần hoàn: Ngày 15/9/2017.

- Hoàn thành nhận điện từ đường dây 500 kV: Ngày 30/9/2017.

- Bắt đầu đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước: Ngày 30/9/2017.

- Đảm bảo đốt lò lần đầu bằng dầu: Ngày 15/11/2017.

- Đảm bảo đốt than lần đầu: Ngày 15/01/2018.


  • 14/07/2017 10:19
  • Hải Đăng