Chuẩn bị phương án tiếp nhận điện từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Ngày 14/12, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công công trình "Lắp đặt ngăn lộ tại Trạm biến áp 500 kV Duyên Hải đấu nối Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Duyên Hải 3 mở rộng".

Công trình có quy mô trang bị và lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn máy cắt 500 kV tại Trạm biến áp 500 kV Duyên Hải để đấu nối tổ máy của NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng.

Dự án có tổng dự toán gần 44 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận, quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình được đầu tư xây dựng với mục tiêu tiếp nhận, truyền tải toàn bộ công suất của NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng vào hệ thống điện quốc gia; tăng cường công suất cấp điện cho miền Nam và nâng cao tính ổn định tin cậy cho toàn hệ thống điện.

Đây là một trong những dự án cấp bách do thời gian hoàn thành đồng bộ với NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng, kịp thời truyền tải toàn bộ công suất của NMNĐ Duyên Hải 3 lên hệ thống điện quốc gia và cấp điện cho miền Nam. Do đó, ngay từ đầu SPMB đã phải tập trung, đẩy nhanh các công tác thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, đấu thầu để khởi công được dự án.

Trong thời gian tới, SPMB sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn để tập trung thực hiện các biện pháp tổ chức thi công, xây dựng công trình đạt chất lượng cao, bảo đảm yêu cầu tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường để dự án sớm hoàn thành trong năm 2017.

 


  • 14/12/2016 11:20
  • Huyền Thương
  • 7986