Đắk Lắk: Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định 2478/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020-2025 - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020-2025.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu mỗi năm tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quy chế tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị; Thiết kế và xây dựng mới tận dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên, sử dụng vật liệu cách nhiệt; sử dụng các loại phương tiện, thiết bị có dán nhãn năng lượng, có hiệu suất cao ít tiêu tốn năng lượng để tiết kiệm điện;

Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ cho các hoạt động chiếu sáng;

Thực hiện tiết kiệm điện tại hộ gia đình sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở thương mại và dịch vụ thực hiện tốt các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, giám sát việc triển khai thực hiện tiết kiệm điện tại cơ sở.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung kế hoạch.

UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đạt kết quả cao. Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương kết quả thực hiện.

Chi tiết Quyết định 2478/QĐ-UBND xem tại đây.


  • 06/11/2020 09:18
  • Ngọc Tuấn
  • 1114