Bộ Giao thông Vận tải đồng ý để Vingroup khai thác xe buýt điện tại Hà Nội, TP.HCM

Trong công văn gửi UBND TP Hà Nội và TP.HCM mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ đồng thuận với đề xuất của Tập đoàn Vingroup liên quan đến phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện tại TP. Hà Nội và TP.HCM để giảm ô nhiễm môi trường.

Mẫu xe buýt điện của Tập đoàn Vingroup

Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện phù hợp với chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đồng thuận với đề xuất sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện tại Hà Nội và TP.HCM.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND TP Hà Nội và TP.HCM yêu cầu Tập đoàn Vingroup cần thực hiện theo đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô; xe buýt điện phải đáp ứng, quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với loại phương tiện này.

Đối với trường hợp xe buýt điện mới đưa vào hoạt động lần đầu tại Việt Nam nên chưa có định mức, đấu thầu, đơn giá cung cấp sản phẩm dịch vụ cho loại hình này, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND Hà Nội và UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng về các đề xuất cơ chế đặc thù áp dụng tạm thời khi đưa loại phương tiện này tham gia hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn.

Trước đó, Vingroup đã đề nghị Thủ tướng cho phép được triển khai đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện tại Hà Nội và TP.HCM theo phương thức đặt hàng tạm thời cung ứng dịch vụ công cộng với đơn giá tạm tính theo đơn giá định mức các loại xe buýt điện hiện có trong khi chờ xây dựng đơn giá định mức cho xe buýt điện.

Thời gian áp dụng đơn giá tạm thời là 1 năm kể từ khi vận hành xe buýt điện. Khi cơ quan có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá cho xe buýt điện thì đơn vị vận hành sẽ thanh quyết toán trợ giá đúng với đơn giá chính thức kể từ khi đưa phương tiện vào hoạt động.

Theo kế hoạch, Vingroup sẽ đầu tư phương tiện, cơ sở hạ tầng và tổ chức vận hành 15 tuyến xe buýt điện tại Hà Nội và TP.HCM. Các xe buýt được Vingroup sử dụng có tốc độ 80km/h, sức chứa 65-70 người, sử dụng năng lượng từ pin Lithium-Ion, không phát thải.


  • 05/11/2020 07:41
  • Thành Trung
  • 669