10 dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam năm 2020

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Nghị quyết 55-NQ/TW và các giải pháp phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam”, Ban tổ chức đã công bố kết quả bình chọn Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam năm 2020.

Trao chứng nhận cho Nhà máy Năng lượng Mặt trời BCG-CME Long An 2, 100.5 MW – Công ty Cổ phần BCG ENERGY - Ảnh: Thành Trung.

Đây là các dự án được Hội đồng Tư vấn khoa học, Giáo dục và Môi trường (Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cùng các chuyên gia đầu ngành về kinh tế về năng lượng tái tạo, môi trường thẩm định và đánh giá, đảm bảo các tiêu chí như: Hoạt động ổn định và hiệu quả, đóng góp tốt trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường, tạo công ăn việc làm và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương.

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và GS Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội đồng bình chọn - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường (Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cùng đại diện Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã trao Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho 10 dự án, gồm:

 • Tổ hợp điện gió, điện mặt trời Trung Nam, 40MW+204MW – Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.
 • Nhà máy Năng lượng mặt trời Dầu Tiếng 3, 420MW – Công ty Cổ phần Năng lượng DT 3.
 • Nhà máy Năng lượng mặt trời BCG-CME Long An 2, 100.5MW – Công ty Cổ phần BCG ENERGY.
 • Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai, 210MW – Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.
 • Nhà máy Điện mặt trời Hồng Phong 4, 48MW – Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận.
 • Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc, 26MW – Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình.
 • Nhà máy Phong điện Phương Mai 3, 21MW – Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam.
 • Nhà máy Mặt trời Mũi Né, 40MW – Công ty Cổ phần Đức Thành Mũi Né.
 • Nhà máy Điện mặt trời Phong Phú, 42MW – Công ty Cổ phần Đầu tư điện mặt trời.
 • Công ty Năng lượng TTC – Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà De Heus Đồng Nai, 962.37kWp – Công ty Cổ phần năng lượng TTC.


 • 02/11/2020 03:27
 • Thành Trung
 • 1040