Việt Nam đánh giá cao vai trò của JBIC trong phát triển hạ tầng năng lượng

Sáng 7/3 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Masaaki Yamada, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc toàn cầu khối tài chính, năng lượng và tài nguyên của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (bìa phải) và Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc toàn cầu khối tài chính, năng lượng và tài nguyên của JBIC Masaaki Yamada

Nhật Bản tiếp tục khẳng định vai trò đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam khi là đối tác lớn thứ nhất về cung cấp vốn vay ODA (tổng vốn khoảng 30 tỷ USD), thứ hai về đầu tư (với khoảng 4.200 dự án, tổng vốn đăng ký 57 tỷ USD), thứ 3 về du lịch, thứ 4 về thương mại…

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Hiệp định CPTPP và các thỏa thuận song phương sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp hai nước. Chính  phủ Việt Nam tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, đầu tư làm ăn lâu dài ở Việt Nam, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên như xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Trong nhiều năm qua, JBIC đã và đang cung cấp nhiều khoản vay thúc đẩy FDI Nhật Bản vào Việt Nam, đặc biệt là phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng, các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng như Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2, Vĩnh Tân 4, Duyên hải 3 mở rộng,…

Bên cạnh đó, với vai trò một định chế tài chính chính sách thuộc Chính phủ Nhật Bản, JBIC cũng tích cực tham gia vào các đối thoại chính sách với các bộ, ngành của Việt Nam. 

Ông Masaaki Yamada, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc toàn cầu khối tài chính, năng lượng và tài nguyên của JBIC cho biết, các dự án sử dụng nguồn vốn vay của JBIC đều đang được thực hiện rất hiệu quả. Trong đó, JBIC chú trọng các dự án chuyển giao công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản sang đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Trong thời gian tới, JBIC sẽ có thể triển khai các khoản vay dành cho doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng, năng lượng.