Huyện Quảng Trạch (Quảng Bình): Gấp rút công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch

Để kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa có buổi làm việc với Đảng ủy và cán bộ chủ chốt xã Quảng Đông về công tác giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch.

Thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban ngành chức năng, phối hợp với xã Quảng Đông triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch. Trong đó, đã tổ chức tuyên truyền, rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính cấp bách của Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, vận động các hộ dân trên địa bàn xã Quảng Đông chấp hành việc giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước.

Tuy vậy, đến nay, địa phương chỉ mới hoàn thiện được hồ sơ cho 152 hộ gia đình ký nhận diện tích và đang trình phê duyệt, còn lại 114 hộ sẽ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt đợt 2 vào tháng 3/2019.

Để kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, tại buổi làm việc, trên cơ sở ý kiến đề nghị của các ban ngành, xã Quảng Đông và thôn Vịnh Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã yêu cầu, Đảng ủy xã Quảng Đông sớm xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng, thành lập các tổ nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai cần bám sát các quy định của tỉnh để thực hiện; việc xác định nguồn gốc đất đai, tài sản, kiểm đếm, áp giá, phải công khai, minh bạch, có giám sát của người dân; khẩn trương hoàn thành khu tái định cư giai đoạn 2, đảm bảo nơi ở cho  các hộ dân khi chuyển đến. Đồng thời, quan tâm chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ổn định đời sống sinh hoạt của người dân.


  • 05/03/2019 02:58
  • Theo qbtv.vn
  • 17582