Chuẩn bị cho chủ đề năm 2019 của EVN

Năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chọn chủ đề “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” với mục tiêu quan trọng là đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các đơn vị trong Tập đoàn sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì để thực hiện thắng lợi chủ đề năm?

Ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0): 

Thực hiện tốt việc điều hành hệ thống điện và thị trường điện

Giữ vai trò chủ đạo trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện, A0 phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ điều độ hệ thống điện quốc gia.

Trong đó, A0 sẽ tính toán, lập phương thức vận hành và điều độ hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện, giảm chi phí mua điện của EVN. Đồng thời, A0 sẽ xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng tháng trên cơ sở diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn, khả năng cung cấp khí và tình hình vận hành thị trường điện, từ đó, điều hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, khai thác hiệu quả các nguồn điện và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường.

Đặc biệt, để vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh, A0 đã tính toán phân bổ sản lượng cho các tổng công ty điện lực, mô phỏng thị trường điện bán buôn điện theo quy định, đảm bảo tính công bằng, minh bạch giữa các bên tham gia.

Đặc biệt, A0 sẽ tính toán, lập kế hoạch vận hành thị trường điện, lập lịch huy động theo ngày, theo giờ, đảm bảo 100% phương thức đạt yêu cầu hợp lý hóa chi phí mua điện. 

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT): 

Ứng dụng hiệu quả thành tựu KHCN trong vận hành lưới điện truyền tải

EVNNPT đã xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm trong lĩnh vực truyền tải là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện truyền tải” với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2019 do Tập đoàn giao. 

Cụ thể, EVNNPT xây dựng chiến lược ứng dụng và phát triển KHCN trong lĩnh vực truyền tải, được cụ thể hóa bằng các đề án/dự án lưới điện thông minh và ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 vào sản xuất kinh doanh, làm thay đổi phương thức quản lý lưới điện, giảm sự cố và tổn thất điện năng. Cụ thể, xây dựng trung tâm dữ liệu, triển khai ứng dụng quản lý lưới điện bằng GIS, ứng dụng quản lý tài sản; triển khai trạm biến áp số; tăng cường giám sát thiết bị trạm biến áp và đường dây gồm, giám sát trực tuyến máy biến áp và kháng điện, trang bị thiết bị bay giám sát đường dây, trang bị thiết bị giám sát nhiệt độ đường dây, quan trắc và cảnh báo sét... 

Ông Đinh Quốc Lâm - Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3): 

Chủ động nguồn than cho các nhà máy nhiệt điện

Ngay từ cuối năm 2018, EVNGENCO 3 đã chủ động làm việc và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp than là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc. Tuy nhiên do năng lực cấp than của các đơn vị có hạn, Tổng công ty đã chủ động nhập khẩu khoảng 1,2 triệu tấn than cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Theo tiến độ, đầu tháng 2/2019 sẽ có than.

Bên cạnh chủ động nguồn nhiên liệu, Tổng công ty chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện than thường xuyên kiểm tra, đánh giá, dự báo và phát hiện, xử lý kịp thời những bất thường của các thiết bị đang vận hành, đẩy mạnh ứng dụng nhật ký điện tử, đồng thời triển khai các đề án nâng cao hiệu quả, hiệu suất các NMNĐ.

Tổng công ty kiến nghị các bộ, ngành liên quan, kịp thời chỉ đạo TKV, Tổng công ty Đông Bắc đảm bảo cấp đủ than cho sản xuất điện mùa khô năm 2019. Đối với chênh lệch tỷ giá khi đánh giá lại, đề nghị cho phép được phân bổ trong vòng 5 năm từ khi chuyển sang mô hình cổ phần hóa doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Ông Phạm Quốc Bảo - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC): 

Nâng cao trình độ tự động hóa lưới điện

EVNHCMC đã đặt ra mục tiêu đảm bảo phát triển lưới điện và nâng cao trình độ tự động hóa lưới điện, đẩy mạnh dịch vụ khách hàng, đảm bảo mục tiêu của Tập đoàn là, cấp điện ổn định, chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng công ty xây dựng kế hoạch chi tiết với 7 nhóm nhiệm vụ bao gồm, 70 chỉ tiêu và thực hiện 9 nhóm giải pháp gồm 90 giải pháp cụ thể khi triển khai nhiệm vụ do EVN giao. Với sự chuẩn bị kỹ của mình, EVNHCMC hướng tới hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu do Tập đoàn giao trong năm 2019.

Trong đó, năm 2019, EVNHCMC phấn đấu hoàn tất 100% điều khiển xa (mini-SCADA) lưới điện trung thế 22 kV, trong đó có ít nhất 30% vận hành tự động (DMS). Đưa vào vận hành Trung tâm Điều khiển được trang bị hệ thống SCADA/DMS giám sát, vận hành từ xa theo chuẩn quốc tế. 


  • 01/03/2019 10:31
  • Theo TCĐL Chuyên đề Thế giới điện
  • 19084