Trồng gần 200 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây năm 2022 tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình

Ngày 22/2, tại Thái Bình, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công ty Nhiệt điện Thái Bình phát động Tết trồng cây năm 2022 và triển khai trồng gần 200 cây xanh hưởng ứng chương trình trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - ông Đỗ Đức Hùng kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn trong toàn EVN nói chung, CBCNV Công ty Nhiệt điện Thái Bình nói riêng tiếp tục hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, phấn đấu "trồng cây nào, sống và phát triển tốt cây đó"; góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức đã trồng mới 18 cây muồng hoàng yến và 40 loại cây lâu năm, 100 cây hoa giấy, 10 cây tùng kim trong khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và Cư xá CBCNV Công ty Nhiệt điện Thái Bình. 

Theo ông Tạ Ngọc Linh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Thái Bình, công tác bảo vệ môi trường luôn được lãnh đạo và CBCNV công ty coi là nhiệm vụ trọng tâm không thể tách rời cùng với việc thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh. Hiện nay, công ty đang chăm sóc 5.740 cây các loại, 2.260 m² cây chuỗi ngọc, 148.326 m2 thảm cỏ. 

Một số hình ảnh tại chương trình:

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu tại Lễ phát động.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Thái Bình Tạ Ngọc Linh phát động phong trào "Tết trồng cây" năm 2022.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại tại khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.

CBCNV Công ty Nhiệt điện Thái Bình hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2022.