Các hồ thủy điện của EVN đã xả 4,24 tỷ mét khối nước đổ ải vụ Đông Xuân năm nay

Theo Tổng cục Thủy lợi, sau khi kết thúc đợt cuối cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2021-2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (ngày 17/2/2022), các hồ thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xả tổng cộng 4,24 tỷ mét khối nước.

 

Lượng nước đã xả của các hồ thủy điện qua 3 đợt:

- Đợt 1: 1 tỷ m3

- Đợt 2: 2,44 tỷ m3

- Đợt 3: 0,8 tỷ m3

   

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, đến trước đợt 3, diện tích có nước đạt 496.263/506.558 ha (đạt 97,8%), tăng 17,5 % so khi kết thúc đợt 2. Trong đó, hầu hết các địa phương hoàn thành kế hoạch lấy nước cho diện tích phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, trừ huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất của Thành phố Hà Nội (tổng cộng 1.589 ha).

Sau khi kết thúc 3 đợt cấp nước đổ ải, tổng diện tích đã lấy được nước là 503.320/506.558 ha, đạt 99,4% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Diện tích phụ thuộc vào dòng chảy từ sông Hồng chưa hoàn thành lấy nước còn lại 145 ha, thuộc các huyện Hoài Đức, Thạch Thất (TP Hà Nội) và địa phương sẽ cấp đủ nước bằng trạm bơm dã chiến.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2021-2022 cho Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Trong cả 3 đợt lấy nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức vận hành linh hoạt các nhà máy thủy điện để bổ sung nguồn nước theo yêu cầu và tiết kiệm lượng xả, đồng thời bảo đảm cung cấp đủ điện cho các trạm bơm hoạt động. Thông tin điều hành xả nước của Tập đoàn được gửi hàng ngày đến Tổng cục Thủy lợi và các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện. Tính riêng đợt 3, lượng nước xả thực tế tiết kiệm khoảng 0,63 tỷ mso với kế hoạch, cả 3 đợt tiết kiệm được khoảng 1,33 tỷ m3.

Nguồn nước đảm bảo giúp hầu hết địa phương hoàn thành kế hoạch lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy

Để hài hòa yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh, vừa bảo đảm tiết kiệm nước cho sản xuất điện trong bối cảnh nguồn nước ngày càng khó khăn, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá, tổng kết công tác lấy nước vụ Đông Xuân 2021-2022, rút kinh nghiệm để triển khai công tác lấy nước tiết kiệm, hiệu quả hơn trong các năm tới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội đánh giá khả năng lấy nước của các hệ thống thủy lợi trong vụ Đông Xuân 2021-2022; triển khai khẩn cấp xây dựng trạm bơm dã chiến Liên Mạc, Trung Hà; cải tạo, nâng cấp một số công trình lấy nước thuộc thành phố để bảo đảm đủ năng lực theo kịp tiến độ lấy nước của các địa phương khác.