Clip: Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao đổi về kết quả năm chuyển đổi số

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phân tích, nhận định thế nào về những kết quả quan trọng trong triển khai chuyển đổi số của EVN năm 2021? Cùng theo dõi trong video clip sau!