Trồng gần 200 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây năm 2022 tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình

08:57 | 23/02/2022 | 3.681 lượt xem

Ngày 22/2, tại Thái Bình, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công ty Nhiệt điện Thái Bình phát động Tết trồng cây năm 2022 và triển khai trồng gần 200 cây xanh hưởng ứng chương trình trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết...