Tổng Giám đốc EVN gửi thư khen ngợi, biểu dương anh Nguyễn Chí Cang và chị Hứa Thị Ánh Ngọc – Công ty Điện lực Đồng Tháp

Trước đó, ngày 1/7/2021, anh Nguyễn Chí Cang và chị Hứa Thị Ánh Ngọc nhặt được số tiền 500 triệu đồng của khách hàng để quên khi đến giao dịch tại Điện lực TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hai anh chị đã trình báo công an, và chủ động tìm trả lại cho khách hàng.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân khen ngợi, biểu dương hành động tốt đẹp của anh Nguyễn Chí Cang và chị Hứa Thị Ánh Ngọc: “Đây là việc làm mang giá trị nhân văn, có sức lan tỏa về tính trung thực, tinh thần giúp đỡ người khác trong cộng đồng nói chung và CBCNV ngành Điện nói riêng. Việc làm của anh, chị tiếp tục đóng góp vào những gương Người tốt - Việc tốt cho cán bộ công nhân viên ngành Điện noi theo, làm đẹp thêm hình ảnh và thiện cảm của xã hội đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

Tổng Giám đốc EVN cũng bày tỏ tin tưởng anh Cang, chị Ngọc tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ ngành Điện lực Việt Nam, không ngừng sáng tạo và nỗ lực trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty Điện lực Đồng Tháp - Tổng công ty Điện lực miền Nam nói riêng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung.