Tin lũ trên các sông Nghệ An, Hà Tĩnh và Đăk Lăk

I. Tóm tắt tình hình

    Lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Hòa Duyệt đã đạt đỉnh là 8,39m (9h/9), dưới BĐ2 0,61m và đang xuống. 
    Lũ hạ lưu sông Cả (Nghệ An), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) đang lên chậm; sông Srêpôk (ĐăkLăk) đang xuống. 
    Mực nước lúc 16 giờ ngày 09 tháng 11 trên các sông như sau: 
    - Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt 8,36m, dưới BĐ2 0,64m; 
    - Sông Srêpốk tại Bản Đôn 173,43m, trên BĐ2 0,43m; 
    - Hạ lưu sông Cả và sông La còn dưới BĐ1. 

II. Dự báo

    Lũ hạ lưu sông Cả và sông La tiếp tục lên chậm; sông Srêpôk tiếp tục xuống. 
    Trong 12 giờ tới: 
    - Mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xuống mức 8,0m, trên BĐ1 0,5m; 
    - Mực nước tại Bản Đôn xuống mức 172,5m, dưới BĐ2 0,5m; 
    Trong 24 giờ tới: 
    - Mực nước hạ lưu sông Cả, sông La còn dưới BĐ1; 
    - Mực nước trên sông Srêpốk tại Bản Đôn ở mức 171,5m, trên BĐ1 0,5m. 
    Cảnh báo: 
    Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng ở Nghệ An, Hà Tĩnh. 
    Tình trạng ngập lụt ven sông và các vùng trũng thấp ở Đăk Lăk giảm dần.

    Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 


  • 10/11/2016 09:03
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương