Tin lũ khẩn cấp trên các sông ở Bình Định, Phú Yên, tin lũ từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên

I. Tóm tắt tình hình

- Lũ sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Kon Tum đang xuống; sông Vu Gia (Quảng Nam) đã đạt đỉnh, đỉnh lũ tại Ái Nghĩa 7,95m, dưới BĐ2 0,05m; các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận và Gia Lai, Đắk Lắk đang lên. 
- Mực nước lúc 07 giờ ngày 03/11 trên các sông như sau: 
- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 12,45m, trên BĐ2 0,45m; tại Hòa Duyệt 9,92m, dưới BĐ3 0,58m; 
- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,34m, trên BĐ2 0,14m; 
- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,85m, dưới BĐ2 0,15m; 
- Sông Trà Khúc tại Trà Khúc 3,97m, trên BĐ1 0,47m; 
- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ 3,31m, dưới BĐ2 0,19m; 
- Sông Kôn tại Thạch Hòa 8,08m, ở mức BĐ3; 
- Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng 10,97m, trên BĐ3 1,47m; 
- Sông Ba tại Ayunpa 155,38m, dưới BĐ3 0,62m, tại Củng Sơn 32,60m, trên BĐ2 0,6m, tại Phú Lâm 1,82m, trên BĐ1 0,12m; 
- Sông Dinh tại Ninh Hòa 4,23m, trên BĐ1 0,23m; 
- Sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng 8,22m, trên BĐ1 0,22m; 
- Sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ 36,47m, trên BĐ1 0,47m.

II. Dự báo

- Lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận và Đắk Lắk tiếp tục lên. 
- Sông Kôn tại Thạch Hòa lên mức 8,4m, trên BĐ3 0,4m; 
- Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 11,5m, trên BĐ3 2,0m; 
- Sông Ba tại Ayunpa lên mức 156,5m, trên BĐ3 0,5m, tại Củng Sơn lên mức 35,5m, trên BĐ3 2,0m, tại Phú Lâm lên mức 4,2m, trên BĐ3 0,5m (lưu lượng xả của hồ Ba Hạ lúc 9h/03/11: 9400m3/s). 
- Sông Dinh tại Ninh Hòa lên mức 5,5m, ở mức BĐ3; 
- Sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng lên mức 11,0m, ở mức BĐ3; 
- Sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ lên mức 38,0m, ở mức BĐ3; 
Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục xuống. 
- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức 11,5m, dưới BĐ2 0,5m; tại Hòa Duyệt 9,5m, trên BĐ2 0,5m; 
- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,0m, dưới BĐ2 0,2m; 
- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 7,5m, dưới BĐ2 0,5m; 
- Các sông khác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn trên mức BĐ1. 
- Cảnh báo: Chiều và đêm nay (03/11), lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có khả năng lên lại; các sông ở Bình Thuận sẽ lên. 
- Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt là các huyện Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc (Quảng Nam); Sơn Tây, Sơn Hà (Quảng Ngãi); Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn (Bình Định); An Khê, Ayunpa, Manggiang, Phú Thiện, IaPa (Gia Lai); Kon Plong (Kon Tum); Sông Cầu, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa (Phú Yên); Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). 

Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên, đặc biệt là các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. 
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2-3 


  • 03/11/2016 02:47
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương