Tin lũ khẩn cấp ngập lụt nghiêm trọng vùng hạ lưu sông Ba (tỉnh Phú Yên)

I. Tóm tắt tình hình

    Sáng nay (03/11), hồ sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng từ 7400-9400m3/s, mực nước hạ lưu sông Ba đang tăng nhanh. Mực nước lúc 10h tại Củng Sơn 34,29m dưới BĐ3 0,21m, tại Phú Lâm: 1,91m trên BĐ1 0.21m.

II. Dự báo trong 12-24 giờ tới:

     Lũ hạ lưu hệ thống sông Ba sẽ lên nhanh, tại Củng Sơn lên mức 35,5m, trên BĐ3 1,0m, tại Phú Lâm lên mức 4,1m, trên BĐ3 0,3m. 
     Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng (từ 1,0-3,0m) tại vùng trũng, thấp, đặc biệt ở các xã: 
     Huyện Tây Hòa: Hòa Bình 1, Hòa Bình 2, Hòa Đồng, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Sơn Thành, Hòa Đồng, Hòa Bình, Hòa Phong, Hòa Phú 
     TP Tuy Hòa: Bình Ngọc, Bình Kiên, Phú Lâm, Hòa Kiến 
     Huyện Phú Hòa: Hòa Định Đông, Hòa Định Tây, Hòa Hội Hòa Quang, Hòa An, Hòa Thắng, Hòa Trị 
     Huyện sông Hinh: Đức Bình Đông, Sơn Giang 
     Huyện Đông Hòa: Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiêp Trung, Hòa Vinh, Hòa Thành, Hòa Xuân. 
     Huyện Sơn Hòa: Sơn Hà, Thị trấn Củng Sơn 
     Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2-3 


  • 03/11/2016 02:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương