Tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III: Kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở

Hai Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội điểm và một Đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Làm thế nào để có được kết quả đó? Các cơ sở đảng trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể rút ra kinh nghiệm gì sau các đại hội điểm?

Chuẩn bị kỹ, thực hiện nghiêm

Theo đánh giá của Đảng ủy EVN, về cơ bản, việc tổ chức đại hội điểm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu và nội dung theo đúng quy định. Các đại biểu - đảng viên tham dự Đại hội đều thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao trong việc thảo luận, lựa chọn nhân sự bầu vào cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên. Quy trình làm việc của Đại hội diễn ra liên tục, nghiêm túc, đảm bảo tính dân chủ. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch bám sát nội dung Đại hội, hạn chế các vấn đề phát sinh; bộ phận giúp việc của Đại hội đã có nhiều cố gắng và thực hiện tốt công việc được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, việc xây dựng các văn kiện trình đại hội và các tài liệu khác phục vụ đại hội được chuẩn bị kỹ, đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của đảng viên ở từng chi bộ trực thuộc trước khi trình ra Đại hội. Các ý kiến thảo luận góp ý của đảng viên đối với văn kiện đại hội cấp trên được tổng hợp và thông qua tại Đại hội. Nội dung văn kiện được chuẩn bị đều bám sát Đề cương hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn. Các văn bản phục vụ việc tổ chức, điều hành của Đoàn chủ tịch và các cơ quan giúp việc đại hội được chuẩn bị đầy đủ, công phu.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, đã góp phần tạo sự nhất trí cao trong Đại hội. Việc bầu BCH, UB kiểm tra khoá mới thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác an ninh trật tự và hậu cần cho Đại hội được chuẩn bị chu đáo, việc trang trí hội trường, bố trí âm thanh, ánh sáng… được đảm bảo.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần rút kinh nghiệm cho các kỳ đại hội tiếp theo như, một số đơn vị bố trí tổng thể sân khấu hội trường chưa đảm bảo đúng yêu cầu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Một số đảng viên dự Đại hội chưa thuộc lời bài Quốc tế ca, nên hát lời chưa rõ, chưa đồng đều. Một số nội dung chưa tiên lượng sát thời gian nên việc điều hành Đại hội không khớp kế hoạch về thời gian…

Cần xây dựng kịch bản chi tiết

Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong các đại hội điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã lưu ý các cấp ủy đảng cần phải nghiên cứu, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Đảng uỷ Tập đoàn về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trực tiếp; phân công nhiệm vụ cụ thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng ủy viên BCH trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chuẩn bị đầy đủ các nội dung Đại hội, nhất là khâu nhân sự; đảm bảo tổ chức đại hội đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu theo Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/9/2019 của Đảng ủy Tập đoàn.

Chương trình và kịch bản Đại hội phải được xây dựng cụ thể, chi tiết, phân bổ thời gian hợp lý, cố gắng không kéo dài thời gian Đại hội. Chương trình Đại hội phải có phần thảo luận, góp ý về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Kịch bản điều hành của Đoàn chủ tịch phải chuẩn bị sẵn mọi tình huống, phương án có thể phát sinh. Sự điều hành của Đoàn chủ tịch phải bám sát vào chương trình, kịch bản, nhưng cũng cần có sự linh hoạt, tránh gò ép, bị động.

Đặc biệt, Báo cáo chính trị tại Đại hội phải đảm bảo tính khái quát, toàn diện, phản ánh đầy đủ, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh”, đồng thời tập trung vào kiểm điểm kết quả hoạt động, lề lối, tác phong làm việc của tập thể cấp ủy và trách nhiệm của các ủy viên trong nhiệm kỳ.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án Điện 1 tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Việc chuẩn bị Đề án nhân sự theo đúng quy định, gồm các đề án báo cáo trước Đại hội và trước hội nghị BCH lần thứ nhất. Ban kiểm phiếu phải xây dựng kịch bản chi tiết, thực hiện hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho các đại biểu trong việc bầu cử, tránh xảy ra những sai sót không đáng có. Ban kiểm phiếu phải thực hiện công bố số phiếu phát ra và số phiếu thu về trước Đại hội, sau đó mới tiến hành kiểm phiếu.

Nếu thực hiện kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính, Ban kiểm phiếu và đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ cần thực hiện đúng các nội dung đã được tập huấn và phải diễn tập, thực hành kỹ trước khi tổ chức Đại hội; trong quá trình kiểm đếm, sắp xếp phiếu, cần rà soát và sàng lọc sơ bộ các phiếu không hợp lệ, kiểm riêng (đưa vào lượt quét phiếu cuối cùng); khi tiến hành quét phiếu chỉ nên quét 20-50 phiếu/lượt, tránh bị dính phiếu và thuận tiện cho việc kiểm tra lại nếu có lỗi xảy ra.

Đảng ủy Tập đoàn lưu ý các cơ sở đảng, đảm bảo tất cả đại biểu/đảng viên dự Đại hội phải hát Quốc ca và Quốc tế ca; trong thông báo triệu tập Đại hội phải có nội dung quy định cụ thể về trang phục đối với đảng viên tham dự Đại hội; thẻ hoặc phù hiệu dùng trong Đại hội phải có sự phân biệt giữa đảng viên và đại biểu khách mời (phân biệt về nội dung, mầu sắc và kích thước).

cơ sở đảng tổ chức Đại hội điểm thành công:

  • Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình (Đại hội điểm thuộc Đảng ủy EVN)
  • Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 (thí điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội).
  • Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 (Đại hội điểm thuộc Đảng ủy EVNNPT)


  • 01/06/2020 10:47
  • Theo TCĐL chuyên đề Quản lý & Hội nhập