Tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III: Kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở

  • 01/06/2020

Hai Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội điểm và một Đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Làm thế nào để có được kết quả đó? Các cơ sở đảng trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể rút ra kinh nghiệm gì sau các đại hội...

Chi tiết...