Ban Thường vụ Đảng ủy EVN duyệt nội dung chuẩn bị Đại hội của 5 Đảng bộ trực thuộc

Chiều 29/5, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN về duyệt nội dung chuẩn bị Đại hội của 5 Đảng bộ, gồm: Công ty Thủy điện Trị An, Công ty Thủy điện Ialy, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Ban QLDA Điện 3.

Theo đánh giá của Tổ giúp việc Đảng ủy Tập đoàn, các Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành nội dung chuẩn bị Đại hội cơ sở, gồm: Chương trình Đại hội chi tiết, các văn kiện đại hội, Đề án nhân sự cấp ủy, Đề án nhân sự Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Đề án đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, Tổ giúp việc cũng chỉ ra một số nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa để các Đảng bộ, Chi bộ hoàn thiện trước khi tổ chức Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành thống nhất với đề xuất của Tổ giúp việc về kết quả thẩm định hồ sơ trình duyệt Đại hội của các đơn vị. Bí thư, Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu các Đảng bộ bổ sung, chỉnh sửa Báo cáo theo đúng hướng dẫn để chuẩn bị tiến hành Đại hội đảm bảo tiến độ.