Đóng điện giai đoạn 2 dự án nâng công suất Trạm 500kV Vĩnh Tân

Vào lúc 3h30 ngày 28/5, tại TBA 500kV Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện, nghiệm thu thành công MBA AT2 500kV-900MVA.

Dự án nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án. 

Việc đóng điện thành công MBA AT2 góp phần giải phóng, thu gom và truyền tải toàn bộ công suất của các nhà máy NLTT trong khu vực tỉnh Bình Thuận, tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra, góp phần cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh Bình Thuận và vùng lân cận. 

Trước đó, MBA AT1 500kV-900MVA đã được đóng điện ngày 17/4. 

Đây là công trình được Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quyết định số 386-QĐ/ĐU ngày 27/03/2020. Dự kiến, lễ gắn biển diễn ra ngày 5/6/2020.

 


  • 29/05/2020 05:00
  • Đinh Liên