Tháng 5/2017: Giá mua điện bình quân cao nhất đạt 1.255 đồng/kWh

Giá thị trường điện trong tháng 5 vừa qua tiếp tục duy trì ở mức cao do nguồn cung chủ yếu đến từ nhiệt điện than và tuabin khí + chạy đuôi hơi.

Cụ thể, giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện dao động từ 1.070 - 1.255 đồng/kWh (chưa gồm tổn thất trên hệ thống điện).

Riêng tuần từ 22 - 28/5, giá mua điện bình quân của các nhà máy cao nhất trong tháng, đạt 1.255 đồng/kWh, dù đã tăng khai thác nguồn cung từ các nhà máy thủy điện, tăng 14,2% so với tuần thấp nhất của tháng (tuần từ 15 - 21/5).

Giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 104 đồng/kWh; giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 292,11 đồng/kWh; giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,32 đồng/kWh.

Trong tháng 5, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 17,05 tỷ kWh, sản lượng ngày cao nhất đạt 594,3 triệu kWh, công suất ngày cao nhất đạt 28.078 MW (ngày 4/5). Hệ thống điện vận hành ổn định. 


  • 03/06/2017 02:12
  • Hồng Hoa
  • 10334