Tháng 1/2017: Thị trường điện hoạt động ổn định

Tính đến cuối tháng 1/2017, có 75 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện, với tổng công suất đặt là 20.676 MW trên tổng số 41.712 MW toàn hệ thống (chiếm gần 49,6%), tăng 2 nhà máy so với cuối năm 2016.

Trong tháng đầu năm 2017, giá thị trường điện thanh toán trung bình (FMP) cho các đơn vị trực tiếp tham gia thị trường là 582 đ/kWh, tổng chi phí thanh toán trực tiếp trên thị trường điện giao ngay cho các đơn vị phát điện này là 3.416,4 tỷ đồng, trong đó chi phí thanh toán theo giá điện năng thị trường chiếm 75%, chi phí thanh toán theo giá công suất chiếm 25%.

Hệ thống hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác vận hành thị trường điện luôn hoạt động ổn định, đáp ứng việc trao đổi thông tin một cách liên tục. Cụ thể, các hệ thống: Mạng WAN thị trường điện và cổng thông tin điện tử, hệ thống chào giá, hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu đo đếm, hệ thống tính toán thanh toán và hỗ trợ thanh toán... đều hoạt động tốt. Các thông tin liên quan đến vận hành hệ thống điện và thị trường được công bố đầy đủ, kịp thời.

Cùng với hệ thống công nghệ thông tin, các công tác lập kế hoạch vận hành thị trường điện cũng được các đơn vị triển khai đúng quy định và tiến độ yêu cầu. Hoạt động chào giá của các đơn vị trực tiếp tham gia thị trường điện và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia ổn định, tuân thủ đúng quy định.


  • 14/02/2017 03:37
  • Hồng Hoa
  • 12510