Tăng cường công suất truyền tải cho tỉnh Quảng Ninh

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) vừa phối hợp với các đơn vị tư vấn, thi công, quản lý vận hành tổ chức nghiệm thu, đóng điện công trình “Đường dây 220 kV Hải Hà – Cẩm Phả” và công trình “Trạm biến áp 220 kV Khu công nghiệp Hải Hà”.

 

MBA 220kV-250 MVA tại TBA 220 kV Khu công nghiệp Hải Hà - Ảnh NPT

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành khi các công trình được hoàn thành.

TBA 220 kV Khu công nghiệp Hải Hà được xây dựng tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích hơn 71 nghìn m2. Công trình có tổng mức đầu tư gần 256 tỷ đồng, với quy mô lắp đặt 01 MBA 220/110/22kV - 250 MVA, dự phòng lắp đặt 01 MBA tự ngẫu ba pha kiểu ngâm trong dầu 220/110/22 kV - 250 MVA.

Dự án đường dây 220 kV Hải Hà - Cẩm Phả là tuyến đường dây 2 mạch có tổng chiều dài khoảng 82,2 km đi qua địa bàn các huyện Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên và TP. Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh, tổng mức đầu tư hơn 916 tỷ đồng. Đường dây có điểm đầu từ thanh cái TBA 220 kV Khu công nghiệp Hải Hà đến điểm cuối tại thanh cái 220 kV của sân phân phối 220 kV Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả.

Việc hoàn thành 2 công trình sẽ đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu phát triển phụ tải của Khu công nghiệp và Cảng biển Hải Hà, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và các khu vực lân cận tỉnh Quảng Ninh; tạo sự linh hoạt trong vận hành hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy hệ thống và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Quảng Ninh và khu vực lân cận.


  • 05/01/2016 09:39
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét