Thi đua nước rút trên công trường đường dây 220 kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành công trình đường dây 220 kV Vũng Áng - Ba Đồng - Đồng Hới và TBA 220 kV Ba Đồn nhằm góp phần đưa công trình về đích đúng hẹn.

Dự án ĐD 220 kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới và TBA 220 kV Ba Đồn do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án; Viện Năng lượng tư vấn thiết kế; Công ty Truyền tải điện 1, 2 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Đường dây 220 kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới là một trong những dự án thuộc danh mục các dự án lưới điện cấp bách được Chính phủ phê duyệt. Công trình được đầu tư xây dựng nhằm góp phần giải phóng công suất của các Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và Formosa Hà Tĩnh vào hệ thống điện quốc gia, cung cấp điện cho TBA 220 kV Ba Đồn và tăng cường độ tin cậy, giảm tổn thất hệ thống của lưới điện truyền tải khu vực Bắc Trung Bộ.

TBA 220 kV Ba Đồn được đầu tư xây dựng nhằm tiếp nhận công suất từ NMNĐ Vũng Áng, tăng cường công suất cho phụ tải tỉnh Quảng Bình và khu vực lân cận, tạo mối liên kết lưới truyền tải trong khu vực, tăng cường độ an toàn, tin cậy và khả năng cung cấp điện cho khu vực bắc miền Trung.

Tại Lễ phát động, CPMB và các đơn vị thi công đã ký cam kết chú trọng an toàn lao động trong thi công cho người và thiết bị, đảm bảo mục tiêu: Phần TBA, hoàn thành xong toàn bộ khối lượng xây dựng, phần điện nhất, nhị thứ và thí nghiệm hiệu chỉnh, đảm bảo đủ điều kiện đóng điện trước ngày 20/12/2015; phần đường dây, hoàn thành đóng điện vận hành đoạn tuyến ĐĐ 220 kV Fomosa - Ba Đồn chậm nhất ngày 22/01/2015 và đoạn tuyến ĐD 220 kV Ba Đồn - Đồng Hới chậm nhất ngày 30/01/2016.


  • 08/12/2015 09:50
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét