Tăng cường công suất truyền tải đảm bảo điện cho Thủ đô Hà Nội

Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa phối hợp tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT2 500 kV-600 MVA tại TBA 500 kV Thường Tín nhằm đảo bảo điện cho Thủ đô Hà Nội.

Nhằm khắc phục hiện trạng quá tải MBA AT2 tại TBA 500 kV Thường Tín, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Thủ đô Hà Nội trong năm 2016, EVNNPT đã giao PTC1 triển khai thực hiện thay MBA AT2 500 kV - 450 MVA hiện hữu bằng MBA 500 kV - 600 MVA và bổ sung, thay thế các thiết bị liên quan cho phù hợp với MBA mới.

Công trình được khởi công từ ngày 12/11/2015, đến ngày 22/12/2015 MBA AT2-600 MVA tại TBA 500 kV Thường Tín đã được nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành, công trình đã hoàn thành vượt trước tiến độ đề ra 01 tháng.

Công trình có tổng dự toán hơn 111 tỷ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT2 tại TBA 500 kV Thường Tín sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định, lâu dài, tin cậy cho các tỉnh khu vực phía Nam thành phố Hà Nội, trong đó có các khu công nghiệp lớn, tăng cường ổn định và vận hành an toàn cho lưới điện quốc gia.


  • 25/12/2015 06:14
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét