Đóng điện đường dây 220 kV Cầu Bông - Đức Hòa

Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, thi công, quản lý vận hành tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công đường dây 220 kV Cầu Bông - Đức Hòa vào ngày 22/12/2015.

Nhằm đảm bảo cho việc cung cấp điện ổn định và an toàn cho các khu công nghiệp huyện Đức Hòa, Đức Huệ tỉnh Long An và phụ tải khu vực Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh, EVNNPT đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 220 kV Cầu Bông - Đức Hòa để truyền tải công suất từ TBA 500 kV Cầu Bông về TBA 220 kV Đức Hòa.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 241 tỷ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư; SPMB đại diện EVNNPT quản lý điều hành  dự án; Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 thiết kế; Liên danh Công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long - Công ty CP Sông Đà 11 miền Nam - Công ty CP Lắp máy và Xây dựng điện cùng thi công.

Tuyến đường dây được thi công có điểm đầu từ TBA 500 kV Cầu Bông đến TBA 220 kV Đức Hòa, cung đoạn từ TBA 500 kV Cầu Bông đến trụ vị trí 75 hiện hữu đã được Tổng công ty Điện lực TP.HCM đầu tư xây dựng đóng điện và nghiệm thu. SPMB tiếp tục đầu tư xây dựng từ trụ vị trí 75 hiện hữu đến điểm cuối là TBA 220 kV Đức Hòa.

Việc đóng điện thành công và đưa vào vận hành đường dây 220 kV Cầu Bông - Đức Hòa trong tháng 12/2015 là sự nỗ lực lớn của SPMB, các đơn vị tham gia dự án và sự ủng hộ giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương có công trình đi qua.


  • 24/12/2015 06:28
  • Vũ Chang
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét