Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 8/2013

Bổ nhiệm:

- Ông Phạm Dương Minh, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ Thông tin giữ chức Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin từ 1/8/2013.

- Ông Nguyễn Tài Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2, giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn, từ ngày 6/8/2013.

- Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng Ban Tài chính kế toán Tập đoàn, giữ chức Kế toán trưởng Tập đoàn, từ ngày 6/8/2013.

 


  • 07/08/2013 09:38
  • Nguồn: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét