Hiện thực hoá thị trường đầu tư tiết kiệm, hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã phối hợp tổ chức toạ đàm "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam".

Tham dự tọa đàm có ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương); ông Lê Việt Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); ông Lee Byung Hwa - Giám đốc quốc gia Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam, cùng đại diện các Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm tiết kiệm năng lượng các tỉnh/thành phố; các đơn vị tư vấn, các doanh nghiệp công nghiệp, hội/hiệp hội/đơn vị; các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và tăng trưởng xanh, các cơ quan thông tấn báo chí và truyền hình.

Thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc tài trợ 6,4 triệu USD cho dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 nhằm đóng góp vào mục tiêu quốc gia về giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam; đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và xã hội; giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biển đổi khí hậu.

Giám đốc quốc gia Văn phòng KOICA Việt Nam Lee Hyung Hwa chia sẻ về quá trình thực hiện dự án

 

Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, ông Lee Hyung Hwa – Giám đốc quốc gia Văn phòng KOICA Việt Nam khẳng định, dự án đã xây dựng được báo cáo kỹ thuật về kế hoạch tăng trưởng xanh của 10 địa phương, và hoàn thành kiểm toán hiệu quả năng lực tại 10 doanh nghiệp; hỗ trợ địa phương phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đúng thời hạn tháng 7/2023. Mặt khác, nhiều hợp phần khác như phát triển chương trình đào tạo dành cho quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng, phát triển hệ số chuẩn về sử dụng năng lượng theo từng ngành đang được tiến hành. 

Ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương cho biết, bên cạnh những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân trong nước, Việt Nam cũng đã và đang nhận được hỗ trợ từ nhiều quốc gia và các tổ chức phi chính phủ. Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ là một phần trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Trịnh Quốc Vũ khẳng định, Bộ Công Thương đánh giá cao những hoạt động và đóng góp của dự án cho mục tiêu giảm cường độ sử dụng năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam.

Bộ Công Thương cũng kỳ vọng, trong các năm tới, dự án sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch, để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đầu tư và ứng dụng công nghệ hiện đại trong ngành công nghiệp, hướng tới sản xuất xanh, phát triển bền vững. 

Được triển khai từ năm 2021 đến năm 2025, dự án tập trung vào các hoạt động bao gồm: thúc đẩy phát triển thị trường đầu tư sử dụng năng lượng hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, từ đó tìm kiếm dự án tiềm năng và nguồn tài chính để đầu tư dự án tiết kiệm năng lượng ở doanh nghiệp công nghiệp; xây dựng và sửa đổi khung pháp lý quy định định mức tiêu hao năng lượng cho lĩnh vực tiêu hao nhiều năng lượng, hướng dẫn kỹ thuật về tăng trưởng xanh cho một số ngành, lĩnh vực; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng, đơn vị tư vấn và công ty dịch vụ về công nghệ, đầu tư và quản lý tài chính dự án tiết kiệm năng lượng; xây dựng kế hoạch hành động cấp tỉnh, lĩnh vực về tăng trưởng xanh để đảm bảo thống nhất với Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh; quảng bá tuyên truyền kết quả hoạt động của dự án.

Năm 2023, dự án đã lựa chọn 10 doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng để thực hiện kiểm toán năng lượng dưới sự giám sát của các chuyên gia năng lượng Hàn Quốc. Các doanh nghiệp được lựa chọn thuộc các lĩnh vực khác nhau như sản xuất giấy, thép, sợi, điện…. Kết quả, hàng chục giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được đề xuất cho mỗi doanh nghiệp. Theo tính toán, nếu áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất, doanh nghiệp có thể tiết giảm chi phí lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tăng trưởng xanh. Có 10 địa phương được lựa chọn tham gia dự án gồm: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tiền Giang.  

Còn theo ông Lê Việt Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong thời gian qua, việc huy động nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, nguồn lực từ các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đã ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong đầu tư xanh – đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Tuy nhiên, nền kinh tế xanh của Việt Nam vẫn còn đang trong thời kì sơ khai, và còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có nhiều thay đổi và biến động khó lường. Chính vì vậy, việc thực hiện tăng trưởng xanh trong thời gian tới đòi hỏi sự chung tay, góp sức, nỗ lực hơn nữa của toàn bộ bộ máy chính trị, đặc biệt là các địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược tăng trưởng xanh. Để thực hiện tăng trưởng xanh hiệu quả ở cấp địa phương, cần có lộ trình phù hợp dựa trên điều kiện thực tiễn cũng như năng lực của từng địa phương.

Tại hội nghị, các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc đã chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến dự án, trong đó tập trung chia sẻ các kết quả đã đạt được của dự án trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng và tăng trưởng xanh; đánh giá tiến độ dự án, phân tích kết quả chương trình nâng cao năng lực thông qua khóa tập huấn về tăng trưởng xanh, kế hoạch đo lường hiệu quả nâng cao năng lực trong lĩnh vực tiết kiệm và hiệu quả năng lượng; chính sách và thực tiễn triển khai tiết kiệm năng lượng tại Hàn Quốc. 

Dự án  “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam”:

Mục tiêu: cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam; đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và xã hội; giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biển đổi khí hậu.

Dự án bao gồm 5 hợp phần:

- Hợp phần 1: Lập dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng; 

- Hợp phần 2: Hỗ trợ thực thi quy định định mức tiêu hao năng lượng và hướng dẫn kỹ thuật về tăng trưởng xanh; 

- Hợp phần 3: Nâng cao năng lực liên quan tới đầu tư TKNL trong lĩnh vực công nghiệp và thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh; 

- Hợp phần 4: Khảo sát, nghiên cứu và xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh; 

- Hợp phần 5: Phổ biến tuyên truyền về các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của các tỉnh.


  • 12/12/2023 10:15
  • M.Linh
  • 2274