Hà Nội: Kế hoạch tiết kiệm năng lượng 1,6 - 1,8% năm 2024 so với mức dự báo nhu cầu

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã kế hoạch số 299/KH-UBND về thực hiện chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Theo đó, mục tiêu chung là đảm bảo ổn định cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển ngành Điện, đảm bảo phát triển năng lượng bền vững.

Bên cạnh đó, giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thành phố Hà Nội, qua đó góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia nhằm giảm nhu cầu về vốn đầu tư trong xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, góp phần khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững; Nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đặc biệt trong khung giờ cao điểm; từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện đến cả các khách hàng sử dụng điện, chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh.

Cụ thể theo kế hoạch sẽ phấn đấu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thành phố khoảng 100MW (không phải tiết giảm điện do thiếu nguồn) thông qua triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện và vận hành ổn định các hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà, các hệ thống tích hợp lưu trữ năng lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn tân tiến, hiện đại với sự cam kết và hợp tác tự nguyện của các khách hàng sử dụng điện.

Thành phố sẽ phấn đấu đạt 100% khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn thành phố được vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích và sự cần thiết phải quản lý nhu cầu điện, đăng ký tự nguyện tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện; lắp đặt, thay thế công tơ điện tử đo xa cho 100% khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố để từng bước chuyển sang khách hàng sử dụng điện thông minh, tăng cường chất lượng kiểm tra giám sát sử dụng điện, mang lại sự yên tâm cho khách hàng.

Ngoài ra, thành phố còn thực hiện lồng ghép với các Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kế hoạch tiết kiệm điện nhằm đạt mức tiết kiệm năng lượng 1,6-1,8% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu, trong đó đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn trong các lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại và dịch vụ; xây dựng; quản lý và tiêu dùng; nông - lâm - ngư - nghiệp...

Chi tiết KH299 xem file đính kèm

KH299.pdf


  • 20/12/2023 03:37
  • N.Hiếu
  • 2387