Nghệ An: Hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong gia đình

Hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong gia đình ở Nghệ An giúp lan tỏa ý thức tiết kiệm hiệu quả trong cơ quan, hộ gia đình và cộng đồng.

Thông qua các tiết mục sôi động, những câu hỏi thú vị đã giúp thí sinh có thêm những kiến thức bổ ích trong tiết kiệm năng lượng, để từ đó trở thành những tuyên truyền viên lan tỏa ý thức tiết kiệm trong gia đình và cộng đồng.

Nằm trong Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương tổ chức hội thi tiết kiệm năng lượng trong gia đình.

Hội thi là dịp để tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về năng lượng và sự cần thiết phải sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình trên địa bàn gắn với bảo vệ môi trường. Đây cũng là dịp để phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hùng biện cho các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã.

Các thí sinh tham gia hội thi là đại diện người dân trong các xóm thuộc xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương. Các thí sinh tham gia hội thi trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, trắc nghiệm và phần thi năng khiếu. Đến với hội thi, các thí sinh đã lựa chọn các nội dung phong phú, đa dạng nhằm mục đích tuyên truyền giúp mỗi người dân nói riêng và cộng đồng nói chung cùng nhau chung tay tiết kiệm và sử dụng nguồn năng lượng có hiệu quả, biết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Các thí sinh đã chuẩn bị trang phục, đạo cụ để trình diễn phần thi chào hỏi, phần thi năng khiếu tăng thêm sức thuyết phục, lôi cuốn. Nhiều đội thi đầu tư công sức, trí tuệ và thời gian tập luyện để chuẩn bị cho tiết mục của đội mình công phu, chu đáo.

Qua hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, vận động mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nguồn tài nguyên nhiên liệu - năng lượng quốc gia, cũng như thực hiện các giải pháp mới để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khai thác các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, sạch để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng thời, hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động, tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên trên mọi lĩnh vực. Từ đó có những chuyển biến mạnh mẽ trong hành động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng dân cư, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Link gốc


  • 20/12/2023 03:26
  • Theo congthuong.vn
  • 2293