Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ đạt mốc 10 tỷ kWh

Ngày 11/02/2020, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đã đạt sản lượng 10 tỷ kWh sau gần 10 năm đi vào hoạt động. Đây là một cột mốc quan trọng của Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

Phòng vận hành của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

Dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 19/6/2003 với công suất lắp máy 320MW, trên dòng Nậm Nơn. 

Tổ máy đầu tiên của nhà máy được đưa vào phát điện từ năm 2010.

Gần 10 năm qua, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu lớn như: Vận hành nhà máy an toàn, đảm bảo cấp nước hạ du, tối đa hóa điện lượng phát lên hệ thống; vận hành hồ chứa an toàn theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả trong mùa lũ hằng năm...

Cũng trong thời gian này, công ty nộp ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn đồng hành cùng địa phương làm tốt các công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số…

Sau dấu mốc quan trọng này, công ty sẽ tiếp tục phấn đấu tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh và chất lượng cung cấp điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - công nghiệp - du lịch khu vực miền Tây Nghệ An.

 


  • 11/02/2020 02:41
  • Đinh Liên
  • 7106