Năm 2019, Công ty Thủy điện Hòa Bình sản xuất được 8,347 tỷ kWh

Do khô hạn diễn ra trong cả năm 2019, nên sản lượng điện sản xuất của Công ty Thủy điện Hòa Bình chỉ đạt 8,347 tỷ kWh, bằng 100,2% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 87,53 % so với kế hoạch giao đầu năm.

8 tổ máy của NMTĐ Hòa Bình vận hành an toàn, hiệu quả trong năm 2019 - Ảnh: Ngân Hà

Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình, năm 2019, tổng lượng nước về hồ Hòa Bình chỉ đạt 37,2 tỷ m3, bằng 68,6 % so với trung bình nhiều năm. Mùa mưa bão chỉ xuất hiện duy nhất một đợt lũ, lưu lượng đỉnh 7.700 m3/s vào đầu tháng 8 và duy trì trong thời gian rất ngắn.

Từ tháng 6 cho đến hết năm, lưu lượng nước về hồ thiếu hụt đáng kể; nghiêm trọng nhất là các tháng mùa lũ (7-9) chỉ đạt 40-50% so với TBNN. Mức nước hồ cuối năm (31/12/2019) chỉ còn 102m, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 xấp xỉ 10m và thấp hơn mức nước dâng bình thường 15m.

Năm qua, công ty đã phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phát điện, điều tiết đảm bảo dòng chảy tối thiểu phía hạ lưu theo đúng quy trình; gia tăng xả nước (3 đợt với tổng lượng 2,52 tỷ m3), đáp ứng nhu cầu đổ ải vụ lúa đông - xuân cho đồng bằng Bắc Bộ.

Năm 2020, dự báo tình hình thủy văn 6 tháng đầu năm còn tiếp tục diễn biến xấu do khô hạn và mực nước các hồ đã xuống thấp, gây khó khăn cho phát điện cũng như việc bảo đảm cấp nước cho hạ du. Công ty phấn đấu hoàn thành sản lượng điện Tập đoàn giao là 8,259 tỷ kWh điện và tích nước hồ cuối năm đạt tới cao trình ≥ 116 m.

Để đạt được mục tiêu trên, công ty chủ động phối hợp với các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, tính toán điều tiết nước hợp lý cho phát điện, chống lũ, chống hạn; xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình kế hoạch PCTT&TKCN năm 2020; phối hợp cùng các cấp điều độ bố trí phương thức vận hành đảm bảo chế độ làm việc các tổ máy trong giới hạn cho phép và đáp ứng ổn định vận hành hệ thống; duy trì dòng chảy tối thiểu trong mùa cạn theo đúng Quy trình.


  • 30/01/2020 09:44
  • Xuân Tiến
  • 7032