PTC1: Truyền tải điện an toàn với sản lượng đạt 84,5 tỷ kWh

Năm 2019, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã đảm bảo truyền tải cho các tỉnh phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra với sản lượng đạt 84,5 tỷ kWh, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018.

TBA 220kV Than Uyên là TBA không người trực đầu tiên ở Tây Bắc do PTC1 quản lý vận hành

Năm qua, công tác vận hành lưới điện truyền tải của PTC1 đã từng bước được cải thiện. Với tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) 2%, PTC1 không những đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà còn đạt được mục tiêu năm 2020 sớm 1 năm.

Công ty cũng đã quyết liệt triển khai các biện pháp để giảm thiểu sự cố. Trong đó, năm 2019 giảm được 41% số vụ sự cố so với năm 2018. Các sự cố đều được công ty phân tích, xem xét nguyên nhân và trách nhiệm để đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời, phòng ngừa các sự cố tương tự có thể xảy ra.

Trong công tác đầu tư xây dựng, công ty đã thực hiện khởi công và đóng điện được nhiều dự án vượt tiến độ góp phần vào thành tích chung của toàn EVNNPT và nâng cao năng lực vận hành lưới điện truyền tải, giảm tổn thất điện năng.

Năm 2020, Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính. Trong đó, phấn đấu sản lượng điện truyền tải đạt 92,283 tỷ kWh, phấn đấu tỷ lệ tổn thất điện năng thấp hơn 2,02%. Hoàn thành 100% kế hoạch trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực. Hoàn thành theo đúng danh mục và giá trị kế hoạch sửa chữa lớn Tổng công ty giao (337 hạng mục với giá trị là 289,672 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh, áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất, tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại EVNNPT.